Paula Kuka

含有該標籤的所有文章

  • 做人媽媽有時「你睇我好,我睇你好」,當中的辛酸不足為外人道(淚崩)。澳洲一名媽媽兼插畫師Paula Kuka就通過插畫,將媽媽心聲真實講出,相信一眾媽咪一定有共鳴!她的Instagram專頁已有逾16萬fans,一齊睇睇部份作品。   「承擔太多」:媽媽每日清單第1項是確保孩子活著,第2至85項是非常重要,必須立即處理的事(買餸、覆訊息、家務……),...
    2 year ago
DR-Max兒童教材
 親子最關注
 親子最關注
Please Follow Parenting Headline Instagram
 親子最關注